Türk Sözlükbilimi Derlemi
Web Sayfasına Hoşgeldiniz

Proje Adı: Türk Sözlükbilimi Terminolojisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje Kodu: 2016-019056

Değerli Sözlükbilimi Araştırmacıları,

Türk Sözlükbilimi Derleminden yararlanılarak yapılacak çalışmalarda aşağıdaki yayın kaynakçada gösterilir:

  • Boz, E., Bozkurt, F. ve Doğru F. (2017). "Türk Sözlükbilimi Terminolojisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma", III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi: Eskişehir.