Amaç

Türk sözlükbilimi alan yazınında yer almış Türkçe makale, bildiri, bülten, kitap ve lisansüstü tez gibi çalışmalardaki söz varlığının sözlükbilimi ve derlem dilbilim uygulamaları çerçevesinde metin temelli olarak terim dökümünü yapmak, kullanılan terimlerin görünümleri ile ilgili saptamalarda bulunmak ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara terim tercihlerinde kolaylıklar sağlamaktır. Araştırmacıların, terim kullanımlarında genel eğilimlerini belirleyerek sözlükbilimi alanında terimler konusundaki farkındalıklarını bilimsel temelde artırmak ve çok terimlilik veya terimlerde çok anlamlılık sorunlarını önlemek için terim birliği konusunda ölçünlüleşmeye yardımcı olmaktır.