Kapsam

Türk Sözlükbilimi Derlemi veri tabanın oluşturulabilmesi için 1932-2016 yılları arasında yayımlanmış Türk sözlükbilimi ile ilgili süreli yayınlar (mesleki alan dergileri, enstitü dergileri), kitaplar, yayımlanmış bildiriler, bültenler, lisansüstü tezler taranmıştır. Taranan metinlerin veri tabanında bulunabilmesi için sözlükbilimi alanıyla ilgili olabilmesi için bir metin seçim ölçütü geliştirilmiştir. Metinlerin içinde “sözlük”, “lügat”, “sözlük bilimi”, “sözlükbilimi”, “sözlükbilim”, “sözlük bilim”, “sözlükçülük”, “lügatçilik”, “leksikografi” anahtar sözcüklerinin bulunması şart koşulmuştur.